DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
http://www.depontevedra.es/

OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO PARA O ANO 2004

A oferta de emprego público para o ano 2004, aprobouse por Resolución Presidencial de data 22 de xaneiro de 2004, figurando o número de prazas no Anexo que a continuación se publica.

Tódalas prazas ofertadas serán obxecto de provisión mediante convocatoria pública que, coas súas correspondentes bases e programas, se publicarán no Boletín Oficial da provincia, e os seus anuncios en extracto de ditas convocatorias no Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial do Estado.

A N E X O

OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO PARA O ANO 2004

  • Provincia: Pontevedra
  • Corporación: Deputación Provincial de Pontevedra
  • Número de código territorial: 36/000

FUNCIONARIOS DE CARREIRA

GRUPO: ART. 25
LEI 30/84
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN NÚMERO
VACANTES
ATécnico de Admón. XeralEscala de Admón. Xeral,
Subescala Técnica
2
BTécnico de Xestión de
Administración Xeral
Escala de Admón. Xeral,
Subescala de Xestión
1
CAdministrativoEscala de Admón. Xeral,
Subescala Administrativa
1
DAuxiliar de Admón. XeralEscala de Admón. Xeral,
Subescala Auxiliar
3
ATécnico de Contabilidade
e Fiscalización
Escala de Admón. Especial,
Subescala Técnica,
Clase Técnico Superior
1
BTraballadora SocialEscala de Admón. Especial,
Subescala Técnica,
Clase Técnico Medio
1
CDelineanteEscala de Admón. Especial,
Subescala Técnica, Clase Técnico
Auxiliar
2
DEncargado CamiñeiroEscala de Admón. Especial,
Subescala Servicios Especiais,
Clase Persoal de Oficios
1
DOficial CamiñeiroEscala de Admón. Especial,
Subescala Servicios Especiais,
Clase Persoal de Oficios
2
DOficial ConductorEscala de Admón. Especial,
Subescala Servicios Especiais,
Clase Persoal de Oficios
2
EOperario EspecialistaEscala de Admón. Especial,
Subescala Servicios Especiais,
Clase Persoal de Oficios
1


Pontevedra, 21 de xaneiro de 2004.—O PRESIDENTE,
Rafael Louzán Abal
O SECRETARIO,
Rogelio Nicieza de la Cerra

Publicado no Boletín Oficial da Provincia o 28/01/04, número 18, páxina 51, anuncio 2004000604.
Correxido no Boletín Oficial da Provincia o 29/01/04, número 19, páxina 2.


Copyright © 2002-2021, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/