DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
http://www.depontevedra.es/

Comisión Informativa de Benestar
Social e Muller

Presidenta efectiva: Dna. Marta Iglesias Bueno
Vicepresidenta efectiva:
Vocais
D. Pablo Baquero Álvarez
D. José María Bello Maneiro
D. José Crespo Iglesias
Dna. Begoña Estévez Bernárdez
D. Arturo Grandal Vaqueiro
Dna. Marta Iglesias Bueno
D. José Carlos López Campos
Dna. María Pilar Ramallo Vázquez
D. José Nelson Santos Argibay
Dna. Ana Isabel Vázquez Reboredo
Dna. María Isaura Abelairas Rodríguez
D. José Antonio Cacabelos Rico
D. Juan Antonio González Pérez
D. Eduardo José Reguera Ocampo
Dna. Ornela Fernández Salgado
D. José Luis Pérez Estévez
Dna. Iolanda Veloso RíosCopyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/