DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
http://www.depontevedra.es/

Comisión Informativa de Infraestruturas e Servizos Xerais

Presidente efectivo: D. José Crespo Iglesias
Vicepresidente efectivo:
Vocais
D. Pablo Baquero Álvarez
D. José María Bello Maneiro
D. José Crespo Iglesias
D. José Manuel Figueroa Vila
D. Arturo Grandal Vaqueiro
D. Fernando Guitián Guitián
Dna. Marta Iglesias Bueno
D. Severino Reguera Varela
D. José Nelson Santos Argibay
D. Alberto Valverde Pérez
Dna. Ana Isabel Vázquez Reboredo
Dna. María Isaura Abelairas Rodríguez
D. José Antonio Cacabelos Rico
D. Juan Antonio González Pérez
D. Francisco A. Veiga Soto
D. Uxío Benítez Fernández
Dna. Ornela Fernández SalgadoCopyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/