DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
http://www.depontevedra.es/

Comisión Informativa de Cultura

Presidenta efectiva: Dna. Ana Isabel Vázquez Reboredo
Vicepresidente efectivo:
Vocais
D. Pablo Baquero Álvarez
D. José Manuel Figueroa Vila
D. Arturo Grandal Vaqueiro
D. Fernando Guitián Guitián
Dna. Marta Iglesias Bueno
D. José Carlos López Campos
D. Severino Reguera Varela
D. Alberto Valverde Pérez
D. Jesús Vázquez Almuíña
Dna. Ana Isabel Vázquez Reboredo
Dna. María Isaura Abelairas Rodríguez
D. Juan Antonio González Pérez
D. Eduardo José Reguera Ocampo
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz
D. Xosé Cesáreo Mosquera Lorenzo
D. José Luis Pérez Estévez
Dna. Iolanda Veloso RíosCopyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/