DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
http://www.depontevedra.es/

Comisión Informativa de Recursos Externos, Promoción Económica, Emprego e Comercio

Presidenta efectiva: D. Alberto Valverde Pérez
Vicepresidente efectivo:
Vocais
D. Pablo Baquero Álvarez
D. José María Bello Maneiro
D. José Manuel Figueroa Vila
D. Arturo Grandal Vaqueiro
D. Fernando Guitián Guitián
Dna. Marta Iglesias Bueno
D. José Carlos López Campos
D. Severino Reguera Varela
D. José Nelson Santos Argibay
D. Alberto Valverde Pérez
D. Jesús Vázquez Almuíña
D. Juan Antonio González Pérez
D. Eduardo José Reguera Ocampo
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz
D. Francisco A. Veiga Soto
D. Xosé Cesáreo Mosquera Lorenzo
Dna. Iolanda Veloso RíosCopyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/