DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
http://www.depontevedra.es/

Comisión Especial de Contas

Presidente efectivo: D. José Manuel Figueroa Vila
Vicepresidente efectivo:
Vocais
D. Pablo Baquero Álvarez
D. José María Bello Maneiro
Dna. Begoña Estévez Bernárdez
D. José Manuel Figueroa Vila
D. Fernando Guitián Guitián
D. José Carlos López Campos
D. Severino Reguera Varela
D. Alberto Valverde Pérez
D. Jesús Vázquez Almuíña
Dna. Ana Isabel Vázquez Reboredo
D. José Antonio Cacabelos Rico
D. Juan Antonio González Pérez
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz
D. Francisco A. Veiga Soto
D. Xosé Cesáreo Mosquera Lorenzo
D. José Luis Pérez Estévez
Dna. Iolanda Veloso RíosCopyright © 2002-2021, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/