DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
http://www.depontevedra.es/

deputación de pontevedra

Oferta de emprego para o ano 2009

anuncio

anuncio

A oferta de emprego público para o ano 2009 aprobouse por Resolución Presidencial de data 18 de xuño do 2009, e comprende o número total de prazas e postos que a continuación se publican.

Tódalas prazas e postos ofertados serán obxecto de provisión mediante convocatoria pública que, coas súas correspondentes bases e programas, se publicarán no Boletín Oficial da Provincia, e os seus anuncios en extracto de ditas convocatorias no Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial do Estado.

Provincia: Pontevedra.
Corporación: Deputación Provincial de Pontevedra
Número de código territorial: 36/000.

FUNCIONARIOS DE CARREIRA
GRUPO: ART. 25
LEI 30/84
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN NÚMERO
VACANTES
SISTEMA
A1Técnico admón. xeralEscala de admón. xeral, subescala técnica1Concurso-oposición libre
C2Auxiliar de admón. xeralEscala de admón. xeral, subescala auxiliar2Concurso-oposición libre
A1Técnico en desenvolvemento localEscala de admón. especial, subescala técnica
clase superior
2Concurso-oposición libre
A1VeterinarioEscala de admón. especial, subescala técnica
clase superior
1Concurso-oposición libre
A2Arquiveiro-bibliotecarioEscala de admón. especial, subescala técnica
clase medio
1Concurso-oposición. Promoción interna
A1Enxeñeiro superiorEscala de admón. especial, subescala técnica,
clase superior
1Concurso-oposición libre
C1Analista de Laboratorio rama sanitariaEscala de admón. especial, subescala técnica
clase auxiliar
1Concurso-oposición libre
C1Técnico auxiliar sistemasEscala de admón. especial, subescala técnica
clase auxiliar
1Concurso-oposición libre
C2Auxiliar de Laboratorio rama químicaEscala de admón. especial, subescala servizos especiais
clase persoal de oficios
2Concurso-oposición libre
C2Auxiliar de campoEscala de admón. especial, subescala servizos especiais
clase persoal de oficios
1Concurso-oposición libre
C2Auxiliar de prevenciónEscala de admón. especial, subescala servizos especiais
clase persoal de oficios
1Concurso-oposición libre
C2Encargado camiñeiroEscala de admón. especial, subescala servizos especiais
clase persoal de oficios
1Concurso-oposición. Promoción interna
C2Mestre de cerimonialEscala de admón. especial, subescala servizos especiais1Concurso-oposición. Promoción interna
C2Oficial tomador de mostrasEscala de admón. especial, subescala servizos especiais
clase persoal de oficios
1Concurso-oposición libre
C2Oficial de Servizos xeraisEscala de admón. especial, subescala servizos especiais
clase persoal de oficios
4Concurso-oposición. Promoción interna

PERSOAL LABORAL FIXO
GRUPO DENOMINACIÓN NÚMERO
DE POSTOS
EOperario Servicios Varios. A tempo parcial.
Reservada a discapacitados
2Concurso-oposición libre
C1Técnico en actividades deportivas1Concurso-oposición libre

Pontevedra, 18 de xuño do 2009
O PRESIDENTE
Rafael Louzán Abal
O SECRETARIO
Carlos Cuadrado Romay

Boletín Oficial da Provincia, data 24-06-2009, número 119, páxina 5, anuncio 2009006988.

Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/