DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
http://www.depontevedra.es/

Patrimonio bibliográfico

Fondos bibliográficos (201.238)

Boletín Oficial de la Provincia (1834-2000) (Completo, agás algún número concreto)

Publicacións Deputación (Editorial, Museo e outros Servizos) (Todalas editadas)

Folletos (tódolos conservados)

Fondos da hemeroteca (49 títulos de revistas e 2 especiais)

Material gráfico

Inclúe fotografías, diapositivas, negativos, tarxetas-postais, gravados….

Gravacións sonoras

Inclúe a totalidade do fondo existente no inicio do proxecto, con pizarras, matrices, casetes, cartuchos, bobina aberta, os vinilos, DAT, CD-DA, DVD e USB Memoria

Gravacións audiovisuais

Inclúe a totalidade do fondo do Arquivo e Museo existente no inicio do proxecto, incluíndo cintas magnéticas - Betacam, Betamax, Mini DV, U-Matic, VHS e Super VHS- e películas en DVD, CD películas de 1”, 16mm. e 35 mm.

Fondos cartográficos


Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/