DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
http://www.depontevedra.es/

Centro Provincial de
Asesoramento Municipal

A Deputación Provincial de Pontevedra crea en 1988 o Centro Provincial de Asesoramento Municipal, CPAM, para dar resposta á competencia propia establecida no artigo 36.1.a.da Lei 7 / 85 de 2 de abril, de asistencia xurídica e técnica ós municipios, especialmente os de menos capacidade económica e de xestión.

Por outra banda, a propia Lei 5 / 97 de Administración local de Galicia potencia a competencia especial que teñen as deputacións provinciais, asegurándolle o acceso da poboación ó conxunto dos servicios mínimos de competencia municipal, no só a través dos plans provinciais de obras e servicios senón tamén dos propios servicios de asesoramento e asistencia das deputacións, pola súa experiencia e proximidade ó cidadán.


Copyright © 2002-2021, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/