DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
http://www.depontevedra.es/

deputación de pontevedra

Plantilla de funcionarios para o ano 2005

inicio | funcionarios por categoría | funcionarios por servizo
postos laborais fixos para 2005

Funcionarios por categoria

FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN NACIONAL
GRUPODENOMINACIÓN
AITHN-SUBESCALA INTERVENCIÓN-TESOURERIA
INTERVENTOR2
TESOUREIRO1
3
ASCHN-SUBESCALA SECRETARIA
SECRETARIO2
2
TOTAL PRAZAS5


ADMINISTRACIÓN XERAL
GRUPODENOMINACIÓN
ATSAG-TÉCNICOS SUPERIORES DE ADMINISTRACIÓN XERAL
TÉCNICO ADMINISTRACIÓN XERAL20
20
BTMAG-TÉCNICOS MEDIOS DE ADMINISTRACIÓN XERAL
TÉCNICO MEDIO ADMINISTRACIÓN XERAL3
3
CADAG-ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACIÓN XERAL
ADMINISTRATIVO21
21
CAUAG-AUXILIARES DE ADMINISTRACIÓN XERAL
AUXILIAR ADMINISTRACIÓN XERAL57
57
ESUAG-SUBALTERNOS DE ADMINISTRACIÓN XERAL
ORDENANZA11
11
TOTAL PRAZAS112


ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
GRUPODENOMINACIÓN
ATSAE-TÉCNICOS SUPERIORES DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
ARQUIVEIRO BIBLIOTECARIO4
ARQUITECTO1
BIÓLOGO3
DIRECTOR MUSEO1
FARMACÉUTICO OU BIÓLOGO OU E. AGRÓNOMO1
FARMACÉUTICO, BIÓLOGO OU QUÍMICO1
FILOLOXÍA2
E. AGRÓNOMO OU DE MONTES OU BIÓLOGO2
INFORMÁTICO TÉCNICO DE SISTEMAS2
ENXEÑEIRO AGRÓNOMO1
ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS1
MEDICO1
MÉDICO (MEDICINA XERAL)2
MÉDICO (PEDIATRÍA)1
PROTOCOLO1
PSICÓLOGO3
QUÍMICO1
SECRETARIO MUSEO1
TÉCNICO EN BIOTECNOLOXÍA VEXETAL1
TÉCNICO ADMINISTRACIÓN ESPECIAL1
TÉCNICO CONTABILIDADE E AUDITORIA1
TÉCNICO EN CALIDADE1
TÉCNICO EN DOCUMENTACIÓN1
TÉCNICO EN MICROBIOLOXÍA1
TÉCNICO CONTABILIDADE E FISCALIZACIÓN1
TÉCNICO LABORATORIO1
TÉCNICO PROPAGACIÓN ENSAIOS VEXETAIS1
TÉCNICO SUPERIOR ADMON. ESPECIAL1
39
BTMAE-TÉCNICOS MEDIOS DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
ARQUIVEIRO BIBLIOTECARIO3
ARQUITECTO TÉCNICO OU APARELLADOR2
ASISTENTE SOCIAL8
CONTROLADOR LABORAL1
DIPLOMADO ENFERMARÍA2
FORMACIÓN1
E.T. AGRÓNOMO1
E.T. AGRÓNOMO OU DE MONTES3
INFORMÁTICO ANALISTA PROGRAMADOR1
ENXEÑEIRO TEC. OU PERITO INDUSTRIAL1
ENXEÑEIRO TEC. OU AXTE. OBRAS PÚBLICAS4
ENXENEIRO TÉCNICO OU APARELLADOR1
PREVENCION RISCOS LABORAIS2
PROTOCOLO1
TÉCNICO CONTABILIDADE1
TÉCNICO FISCALIZACIÓN1
TÉCNICO IMPRENTA1
TÉCNICO MEDIO ADMON. ESPECIAL3
TÉCNICO MEDIO CARTOTECA1
TÉCNICO MEDIO EDUCACIÓN24
62
CTAAE-TÉCNICOS AUXILIARES DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
ANALISTA DE LABORATORIO9
ARQUIVEIRO BIBLIOTECARIO1
DELINEANTE5
INFORMÁTICO PROGRAMADOR3
INFORMÁTICO OPERADOR4
INSPECTOR DE BRIGADA DE OBRAS1
PREVENCION RISCOS LABORAIS1
QUIMICO1
TÉCNICO AUXILIAR EDUCACIÓN NOCTURNA5
TECNICO AUXILIAR IMPRENTA1
TÉCNICO AUXILIAR MAQUINARIA1
TÉCNICO AUXILIAR PARQUE MÓBIL1
TÉCNICO DIETISTA1
TÉCNICO OPERACIÓNS TOPOGRÁFICAS1
TÉCNICO TRABALLOS FORESTAIS1
36
DPPAE-POLICIAS PROVINCIAIS DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
AUXILIAR DE POLICÍA1
AUXILIAR POLICÍA FORESTAL2
3
DTAAE-TÉCNICOS AUXILIARES DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
RECEPCIONISTA DE MOSTRAS1
1


COMETIDOS ESPECIAIS
GRUPODENOMINACIÓN
BUMCE-UNIVERSITARIOS MEDIOS
CIENCIAS DA EDUCACIÓN2
2
CBCCE-BACHARELES
CORRECTOR DE PROBAS2
2
DBCCE-BACHARELES
COMPOSICIÓN/EDICIÓN3
3
DEBCE-GRADUADOS ESCOLARES
INFORMÁTICO GRABADOR1
1
TOTAL PRAZAS8


PERSOAL DE OFICIOS
GRUPODENOMINACIÓN
DENPO-ENCARGADOS DE PERSOAL DE OFICIOS
ENCARGADO AGRÍCOLA-GANDEIRO2
ENCARGADO ALMACÉN1
ENCARGADO CAMIÑEIRO9
ENCARGADO CONDUCTOR1
ENCARGADO CONTROL E VIXILANCIA1
ENCARGADO DE ALMACÉN3
ENCARGADO DE COCIÑA1
ENCARGADO DE COMEDOR1
ENCARGADO DE DESPENSA1
ENCARGADO DE LAVANDARÍA E ROUPEIRO1
ENCARGADO DE MANTENEMENTO1
ENCARGADO MANTENEMENTO1
ENCARGADO MAQUINARIA1
ENCARGADO MECÁNICO1
ENCARGADO PLANTA AGLOMERADO1
OFICIAL DE CONTROL E VIXILANCIA1
27
DMAPO-MESTRES DE PERSOAL DE OFICIOS
MESTRE DE CEREMONIAL1
1
DOFPO-OFICIAIS DE PERSOAL DE OFICIOS
AUXILIAR DE CAMPO1
AUXILIAR EDUCATIVO41
AUXILIAR EDUCATIVO NOCTURNO13
OFICIAL AGRÍCOLA-GANDEIRO12
OFICIAL ALBAÑIL3
OFICIAL ALMACENISTA1
OFICIAL AUDIOVISUAL1
OFICIAL CAFETERIA2
OFICIAL CAMIÑEIRO6
OFICIAL CARPINTEIRO1
OFICIAL CONDUCTOR4
OFICIAL CONDUCTOR-MAQUINISTA52
OFICIAL COSTURA E ROUPEIRO5
OFICIAL COSTUREIRA6
OFICIAL DE ALMACÉN1
OFICIAL DE CARPINTERÍA2
OFICIAL DE CEREMONIAL2
OFICIAL DE COCIÑA6
OFICIAL DE CONTROL E VIXILANCIA5
OFICIAL DE IMPRENTA2
OFICIAL ELECTRICISTA3
OFICIAL FONTANEIRO-CALEFACTOR1
OFICIAL FOTÓGRAFO1
OFICIAL INTALACIÓNS DEPORTIVAS1
OFICIAL XARDIÑEIRO3
OFICIAL XARDIÑEIRO-BARRENDEIRO1
OFICIAL LAVANDERÍA3
OFICIAL MANTENEMENTO2
OFICIAL MECÁNICO3
OFICIAL SANITARIO2
OFICIAL TELEFONISTA6
192
EAYPO-AXUDANTES DE PERSOAL DE OFICIOS
AXUDANTE AGRÍCOLA-GANDEIRO4
AXUDANTE ALMACENISTA1
AXUDANTE CAMIÑEIRO1
AXUDANTE CONTROL E VIXILANCIA9
AXUDANTE DE COCIÑA8
AXUDANTE DE COMEDOR11
AXUDANTE XARDIÑEIRO1
AXUDANTE LIMPEZA E VIXILANCIA2
AXUDANTE SERVIZOS OPERATIVOS1
AXUDANTE SERVIZOS VARIOS1
AXUDANTE VIXILANTE3
42
EOPPO-OPERARIOS DE PERSOAL DE OFICIOS
OPERARIO15
OPERARIO ESPECIALISTA50
65
TOTAL PRAZAS327
TOTAL PRAZAS PLANTILLA DE FUNCIONARIOS PARA O ANO 2005593


Copyright © 2002-2021, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/