[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
MÉRCORES, 12 DE AGOSTO DE 2020
   Está en » depontevedra.es » ..... » ..... » ..... » Servizos » Outros arquivos de organismos públicos » Mancomunidade I. do Baixo Miño » Fondo. Norma ISAD(G)
Páxina Principal
Patrimonio Documental
Patrimonio Documental Provincial
Outros arquivos de organismos públicos
Mancomunidade I. do Baixo Miño
Ficha tecnica
Fondo. Norma ISAD(G)
Cuadro de clasificacion
Inventario
Arquivo grafico
Outros arquivos privados

Páxina 1 2 [3] 4 5 6
MANCOMUNIDADE I. DO BAIXO MIÑO 

ARQUIVO MACOMUNIDADE BAIXO MIÑO1. Área de identificación
1.1. Código de referencia ES.36740 AMIBM
1.2. Título Arquivo da Mancomunidade Intermunicipal do Baixo Miño
1.3. Datas 1990-2011
1.4. Nivel de descrición FONDO
1.5. Volume e soporte 50 unidades de instalación en soporte papel na súa totalidade


2. Área de contexto
2.1. Nome do produtor Mancomunidade Intermunicipal do Baixo Miño
2.2. Historia institucional/
Recesión biográfica
Os Estatutos da Mancomunidade Intermunicipal do Baixo Miño son elaborados pola Asemblea de concelleiros celebrada o día 30 de outubro de 1991 e constitúese a Mancomunidade en sesión especial o día 24 de febreiro de 1992. Está integrada polos concellos de: A Guarda, Oia, O Rosal, Tomiño e Tui. Inicialmente terá a súa sede ou enderezo social na casa do concello, no que o seu alcalde ocupa a presidencia. Os seus órganos de goberno son a Xunta de Goberno, O presidente e o vicepresidente. Os seus fins son os seguintes: - Conservación, ampliación, mellora e reparación das vías municipais. - Recollida e tratamento de residuos sólidos. - Abastecemento domiciliario de auga. - Depuración de augas residuais. - Protección Civil, prevención e extinción de incendios. - Transportes públicos. - Matadoiro. - Programas de Desenvolvemento Rural. Constitúese o Centro de Desenvolvemento Rural do Baixo Miño (CEDER) para xestión de subvención dos fondos estruturais da CEE á iniciativa Leader, os seus estatutos son aprobados o 26 de febreiro de 1992. - Conservación e potenciación do Patrimonio Histórico-Artístico. - Desenvolvemento de Actividades culturais, deportivas e educativas. - Protección do Medio Ambiente. - Desenvolvemento de Programas de atención social. - Desenvolvemento de actividades de promoción turística no ámbito territorial da Mancomunidade.
2.3. Historia arquivística Coincidindo coa situación da sede da institución no concello de Tomiño procédese á centralización da documentación e o seu proceso de organización e descrición. O fondo documental depositado no Concello de Tui é trasladado no ano 2009 ó arquivo municipal de Tomiño, onde será organizado, descrito e instalado por Roberto Rodríguez Álvarez, técnico do Servizo Técnico de Patrimonio Documental da Deputación e por Aída María Pérez Martínez, Alberto Aramburu García Pintos, Javier López Sáez, Lara Moldes González e Miguel Martínez Puig nunha segunda actuación. Desta maneira o fondo documental centralízase pasando a estar depositado, como fondo independente, nunha das salas do baixo cuberta, destinadas a arquivo municipal. Está dotada dos equipamentos necesarios para este fin e das condicións de habitabilidade que garanten a conservación da documentación
2.4. Forma de ingreso Por transferencia directa no ano 2009 ó arquivo municipal de Tomiño no remate da súa tramitación administrativa e coincidindo coa escasa frecuencia do uso administrativo


3. Área de contido e estrutura
3.1. Alcance e contido Documentación resultante da xestión e servizos recentes desta Mancomunidade cun carácter eminentemente administrativo e restrinxido ó seu ámbito xeográfico. Destaca a documentación derivada do control da xestión económica e relacionada con desenvolvemento dos diversos proxectos.
3.2. Valoración, selección e eliminación A pesar da existencia de manuais e estudos de valoración e expurgo documental, tendo en conta a inexistencia dunha consistente argumentación técnica e legal, ademais da escaseza do fondo xa de por si conservado, a única eliminación levada a cabo foi a da limpeza dos expedientes sacando duplicado, fotocopias e documentación de apoio informativo (publicacións periódicas, boletíns, folletos …) así como clips, gomas.
3.3. Novos ingresos Transferencias periódicas anuais incorporadas polo Servizo Técnico do Patrimonio Documental da Deputación Provincial de Pontevedra
3.4. Organización CADRO DE CLASIFICACIÓN Datas Volume
1. GOBERNO
1.1. MANCOMUNIDADE / XUNTA 1990-2011 6
1.2. PRESIDENTE 1992-2004 1
1.4. COMISIÓNS INFORMATIVAS E ESPECIAIS 1992-1994 1
2. ADMINISTRACIÓN
2.1. SECRETARÍA 1991-2011 2
2.2. REXISTRO 1993-2011 3
2.3. PATRIMONIO 1992-2007 1
2.4. ADMINISTRACIÓN DE PERSOAL 1992-2009 2
2.5. SERVIZOS XURÍDICOS 1995 1
2.6. CONTRATACIÓN 1992-2006 3
3. SERVIZOS
3.1.1. PLANEAMENTO 2010 1
3.1.2 .PLANS E PROXECTOS 1995-2005 13
3.1.3. OBRAS PROPIAS 1993-2010 4
3.1.4. OBRAS PARTICULARES 1991-2006 1
3.2. SERVIZOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIAIS 1991-2005 2
3.4. TRANSPORTES 1993-1995 1
3.5. SEGURIDADE CIDADÁ 1996-1997 1
3.6. SANIDADE 1992-2002 1
3.8. EDUCACIÓN 2003 1
3.9.CULTURA 1994-2004 1
4. FACENDA
4.1. INTERVENCIÓN
4.1.1. ASUNTOS XERAIS 1995-2007 1
4.1.2. ORZAMENTOS ORDINARIOS 1992-2011 20
4.3. TESOURERÍA
4.3.3. CONTAS BANCARIAS 1992-2003 1


4. Área de condicións de acceso e utilización
4.1. Condicións de acceso Documentación de carácter público, de consulta libre agás as limitacións legais derivadas das respectivas normativas vixentes
4.2. Condición de reprodución Reprodución libre a solicitude do interesado coa salvidade da protección documental e da salvagarda da súa integridade
4.3. Lingua / escritura(s) dos documentos Castelán e galego
4.4. Características físicas
e requisitos técnicos
En soporte papel na súa totalidade, cun bo estado de conservación
4.5. Instrumentos de descrición Guía e cadro de clasificación en papel (publicado) e informatizados. Inventario somero en papel (publicado) e informatizado, cun total de 80 rexistros. Inventario detallado en ficha e informatizado, cun total de 287 rexistros


5. Área de documentación asociada
5.1. Existencia e localización dos documentos orixinais Non se coñece a existencia de orixinais fóra do arquivo da Mancomunidade
5.2. Existencia e localización de copias Non se coñecen
5.3. Unidades de descrición relacionadas
5.4. Nota de publicacións Non se coñecen


6. Área de notas
6.1. Notas O arquivo da Mancomunidade supón un sistema arquivístico simple, coa función de recoller, conservar e servir a documentación xerada no decurso da xestión administrativa nas oficinas do concello. Carece aínda dunha estrutura propia e diferenciada que nos permita considerar a existencia dun arquivo na totalidade e amplitude do termo


7. Área de control da descrición
7.1. Nota do arquiveiro Servizo Técnico do Patrimonio Documental
7.2. Regras ou normas General International Standard Archival Description, Second Edition, ISAD (G)
7.3. Data da descripción Outubro de 2012

Páxina Seguinte Páxina 1 2 [3] 4 5 6

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 04/10/2012 12:27
Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/