[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
MÉRCORES, 13 DE DECEMBRO DE 2017 Páxina de inicio Mapa de contidos Directorio de contacto Directorio telefónico Axudas á navegación
   Está en » depontevedra.es » ..... » ..... » Arquivo Deputación Provincial » Fondos e coleccións » Dixitalización documental » Patrimonio documental
Páxina Principal
Arquivo Deputación Provincial
Fondos e coleccións
Arquivo Deputación. (Institución)
Fondo Deputación
Outros fondos
Reprografía de complemento
Fondos documentais
Fondos bibliográficos
Dixitalización documental
Patrimonio documental
Patrimonio bibliográfico
Patrimonio Documental Provincial

Páxina [1] 2
 

Patrimonio documental

No seu día, en coincidencia cos principios da UNESCO, cuxo obxectivo é a salvagarda do patrimonio documental internacional, o acceso democrático ao devandito patrimonio, o coñecemento crecente do seu significado e a necesidade de preservalo, púxose foron: en marcha un proxecto de dixitalización do patrimonio documental e bibliográfico conservado no Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico da Deputación Provincial. Os obxectivos marcados foron os seguintes:

-Incrementar o acceso por parte dos usuarios aos fondos da biblioteca ou o arquivo, mellorando o acceso a determinadas coleccións.

-Mellorar os servizos para un grupo crecente de usuarios proporcionando un acceso de maior calidade aos recursos da institución en relación coa educación e a formación continua.

-Reducir a manipulación e o uso de materiais orixinais fráxiles ou utilizados intensivamente e crear unha copia de seguridade para o material.

-Ofrecer á institución oportunidades para o desenvolvemento da súa infraestrutura técnica e para a formación técnica do seu persoal.

-Impulsar o desenvolvemento de recursos cooperativos, compartindo intereses comúns con outras institucións para crear coleccións virtuais e incrementar o acceso a nivel internacional.

-Aproveitar as oportunidades financeiras que se nos presentan cara á mellora técnica e o aproveitamento dos recursos.

Está rematada xa a fase de dixitalización dos fondos documentais previstos nesta primeira actuación de dixitalización de documentación conservados no Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico ou de interese informativo para a consulta e investigación. Queda que pendente parte do proceso de control de calidade e revisión para estar a disposición dos usuarios o que se espera aconteza nos vindeiros meses así como o remate do proceso en marcha de dixitalización dos fondos dos concellos .

Detallado polo miúdo, nesta primeira fase dixitalizouse a seguinte documentación:

1.- Arquivo da Diputación. Fondos documentais (248.433 imaxes)

-Libros de Actas (98.245 imaxes)

*Libros de actas do Pleno 125 libros

*Libros de actas da Comisión Xestora 16 libros

*Libros actas da Comisión Provincial Permanente 87 libros

*Libros de actas da Comisión de Gobierno 27 libros

*Libro de actas da Comisión de Armamento e Defensa 1 libro

-Fondos documentais da “Sección de Montes” (19.633 imaxes)

*Visitas dehesas reales y plantíos 392 expedientes

*Censos de montes: 72 expedientes

*Expedientes de excepción de ventas 39 expedientes

*Acotamientos y deslindes 4 expedientes

-Fondos de “División Territorial” (11.000 imaxes) 222 expedientes

-Microfichas persoal transferido Sergas (38.245 imaxes) 1.120 microfichas

-Fondos familiares ou especiais:)

*Familia Caamaño: (119.949 imaxes) 138 u. instal.

*Casa de Porto-Briallos: (5.861 imaxes) 7 u. instal.

*Familia Malvar: (20.485 imaxes) 15 u. instal.

*Marqueses de Leis ( imaxes) 9 u. instal.

*Salinas de Vilaboa ( imaxes) 2 u. instal.

*Pazo da Buzaca ( imaxes) 40 u. intal

*Familia Nores ( imaxes) 2 u. instal.

*Familia Mosquera ( imaxes) 1 u. instal.

*Familia Domínguez-Sánchez ( imaxes) 2 u. instal.

*Gaspar Massó ( imaxes) 1 u. instal.

2.- Fondos documentais de arquivos municipais (2.200.000 imaxes)

Dentro do programa de dixitalización de fondos dos arquivos municipais da provincia, en execución na actualidade en 58 concellos da provincia de Pontevedra, está previsto a dixitalización da documentación de maior relevancia informativa (actas e rexistros especialmente) utilizando o mesmo criterio en cada un deles, sen prexuízo de posteriores actuación que cubran casos concretos ou outras series documentais de interese. A actuación vese limitada nesta primeira fase a unha pequena porcentaxe do total documental. En concreto inclúe a seguinte documentación.

-Expedientes de división territorial

-Libro de actas Pleno

-Expedientes de cargos municipais

-Ordenanzas e regulamentos

-Libro de resolucións da Alcaldía

-Libro rexistro de bandos

-Libro rexistro de edictos

-Expedientes de protocolo

-Heráldica municipal

-Libro de comunicacións da Alcaldía

-Libro de actas da Comisión Municipal Permanente

-Libro de actas da Comisión de Goberno

-Libro de actas da Xunta de Goberno Local

-Libro de actas de Comisións Informativas

-Libro rexistro de expedientes

-Libro rexistro de entrada de documentos

-Libro rexistro de saída de documentos

-Inventario de bens

-Expedientes de arrendamentos

-Expedientes de alleamentos e cesións

-Expedientes de desafectacións

-Expedientes de doazóns

-Expedientes de compras

-Expedientes de permutas

-Expedientes de reversións

-Expedientes de deslindes

-Libro rexistro de licenzas de obras

-Libro rexistro de industria

-Xunta Local de Sanidade

-Xunta Local de Beneficencia

-Xunta Municipal de Ensino

-Xunta Municipal do Censo de Poboación

-Xunta do Censo Electoral

-Xunta Municipal de Asociados

-Xunta Pericial

-Libro de amillaramento

Páxina Seguinte Páxina [1] 2

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 16/09/2016 14:46
Copyright © 2002-2017, Deputación de Pontevedra. Reservados todos os dereitos. | Aviso Legal
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/