[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
MÉRCORES, 27 DE XANEIRO DE 2021
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Servizos » Centro Provincial de Asesoramento Municipal
Páxina Principal
Servizos
Centro Provincial de Asesoramento Municipal
Regulamento
Cursos de formación
Concellos da provincia de Pontevedra

Páxina 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11
CENTRO PROVINCIAL DE ASESORAMENTO MUNICIPAL 

Regulamento (cont.)

Creación, natureza xurídica e fins

Artigo 1.- Ó amparo do disposto na lexislación que regula as formas de prestación de servizos por parte das corporacións locais créase o Centro Provincial de Asesoramento Municipal (CPAM), que queda constituído como organización especializada para a xestión directa dos servizos que se lle encomendan, competencia da Deputación Provincial de Pontevedra.

Artigo 2.- O Centro rexerase polas normas específicas contidas neste regulamento e polas xerais da lexislación de Administración local que lle son aplicables pola súa natureza.

Artigo 3.- Os fins do CPAM son en xeral a asistencia e a cooperación xurídica, económica e técnica ós concellos da provincia de Pontevedra e en particular:

  1. Asistencia administrativa
  2. Asistencia xurídica, económica e técnica
  3. Apoio funcional ós alcaldes

Artigo 4.- No anexo I deste regulamento descríbense, a título orientativo, as formas baixo as que se prestarán a asistencia, asesoramento e apoio referidos no artigo anterior, quedando confiado o seu desenvolvemento, ampliación ou reestructuración ó Consello de Administración.

Artigo 5.- Dentro do ámbito dos seus fins, o CPAM poderá colaborar con todas aquelas institucións públicas e privadas que promovan ou persigan finalidades de desenvolvemento e mellora das técnicas aplicables ó funcionamento das corporacións locais.

Páxina Seguinte Páxina 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 26/10/2004 09:55
Copyright © 2002-2021, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/