[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
DOMINGO, 28 DE FEBREIRO DE 2021
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Servizos » Centro Provincial de Asesoramento Municipal
Páxina Principal
Servizos
Centro Provincial de Asesoramento Municipal
Regulamento
Cursos de formación
Concellos da provincia de Pontevedra

Páxina 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11
CENTRO PROVINCIAL DE ASESORAMENTO MUNICIPAL 

Regulamento (cont.)

Prestación dos servizos

Artigo 23.- O centro, de acordo cos seus fins, está destinado fundamentalmente ó servizo das entidades locais da provincia (Deputación, concellos, entidades locais menores, mancomunidades, etc.), que poderían acudir a el por decisión corporativa, ou de calquera dos seus órganos de goberno.

Igualmente, poderán acceder ós servizos do entro especialmente establecidos para eles os alcaldes da provincia, sen distinción ningunha.

Artigo 24.- Por acordo do Consello de Administración estableceranse as condicións de utilización dos diversos servizos que preste o centro, a medida que se encontren dispoñibles. Desta normativa teranse permanentemente informadas todas as corporacións locais da provincia.

Artigo 25.- O Consello de Administración poderá establecer en qué condicións se poderán prestar a outras entidades ou persoas particulares determinados servizos dos que teña establecidos o centro, como poderán ser, entre outros, informacións estatísticas ou publicacións.

Páxina Seguinte Páxina 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 26/10/2004 06:54
Copyright © 2002-2021, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/