[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
MARTES, 22 DE SETEMBRO DE 2020
   Está en » depontevedra.es » ..... » ..... » ..... » Fondos e coleccións » Outros fondos » Fondos públicos » Xunta Provincial de Electrificación
Páxina Principal
Arquivo Deputación Provincial
Ficha técnica
Local
Fondos e coleccións
Arquivo Deputación. (Institución)
Fondo Deputación
Outros fondos
Fondos públicos
Unión de Xornalistas de Pontevedra
Asociación da Prensa de Vigo
Xunta Provincial de
Ordenación Económico-Social
Xunta de Axuda a Municipios
Instituto Nacional de Colonización
Xunta Provincial de Electrificación
Ateneo de Pontevedra
Servizo Nacional de
Inspección e Asesoramento
das Corporacións Locais
Padroádego de Vivendas
de Funcionarios
Gota de Leite
Inclusa Provincial
Hospicio
Fondos privados
Familia Caamaño
Casa de Porto-Briallos
Colección Gaspar Massó
Familia Malvar
Familia Mosquera
Familia Domínguez-Sánchez
Familia Nores
Colección Augusto Bárcena Saracho
Marqueses de Leis
Pazo da Buzaca
Pazo Torre Quintáns
Reprografía de complemento
Dixitalización documental
Patrimonio Documental Provincial

Páxina 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12
ARQUIVO DEPUTACIÓN PROVINCIAL 

Xunta Provincial de Electrificación[Prema (click) para ampliar a imaxe]
Caseta de posto de transformación: plantas, fronte de entrada e zócalos.
Proxecto base, 1955
1. Área de identificación
1.1. Código de referencia ES.GA.36038.ADPO.11.
1.2. Título XUNTA PROVINCIAL DE ELECTRIFICACIÓN
1.3. Datas 1954-1973
1.4. Nivel de descrición FONDO
1.5. Volume e soporte 3 libros e 30 unidades de instalación con 1.106 agrupacións documentais en soporte papel na súa totalidade.


2. Área de contexto
2.1. Nome do produtor XUNTA PROVINCIAL DE ELECTRIFICACIÓN
2.2. Historia institucional/
Recesión biográfica
Esta Xunta foi creada por Decreto de 25 de xuño de 1954 para dotar de enerxía eléctrica a entidades que carecían dela. Tiña como presidente ó gobernador civil e como vicepresidente ó enxeñeiro xefe da Delegación de Industria. Os vogais permanentes eran o presidente da Deputación, o xefe do servizo de Cooperación da Deputación e os presidentes das cámaras agrarias, un representante das cámaras de comercio e de Industria, accidentalmente, os alcaldes e os directores de empresas eléctricas. O seu cometido era elaboraren un plan concreto de electrificación, propoñerlle ó Ministerio de Industria as actuacións, emitir informes técnicos ou tramitar as peticións de materiais eléctricos entre outras.
2.3. Historia arquivística Aínda que dependía organicamente do Goberno Civil, o feito de que o xefe do Servizo de Cooperación fose vogal da Xunta, foi decisivo para que a documentación sempre se conservara na Deputación. A súa organización, baixo a dirección técnica de Miguel Pereira Figeroa, correspondeu aos técnicos do Arquivo César Manuel López Marras e María Eugenia Valenzuela Senn.
2.4. Forma de ingreso Transferencia.


3. Área de contido e estrutura
3.1. Alcance e contido Contén información sobre a paulatina electrificación da provincia.
3.2. Valoración, selección e eliminación Conservación total polo carácter testimonial e informativo, e para o estudio da realidade social desta época histórica, especialmente no que se refire ós pequenos municipios.
3.3. Novos ingresos Fondo pechado.
3.4. Organización O cadro de clasificación divídese en dúas seccións:
1. ADMINISTRACIÓN (1954/1960)
1.1. Libro de actas da Xunta Provincial de Electrificación (1956/1958)
1.2. Libro rexistro de entrada de documentos (1955/1957)
1.3. Libro de rexistro de saída de documentos da Xunta Provincial de Electrificación (1955/1960)
1.4. Correspondencia (1954/1960)

2. ELECTRIFICACIÓN (1955/1973)
2.1. Expedientes de electrificación (1955)


4. Área de condicións de acceso e utilización
4.1. Condicións de acceso O acceso é libre, coas restriccións impostas na lexislación estatal e autonómica, é dicir, os documentos que conteñen datos persoais ou que afecten á intimidade das persoas.
4.2. Condición de reprodución A reproducción está limitada polas condicións de conservación.
4.3. Lingua / escritura(s) dos documentos Uso preferente do castelán na totalidade do fondo documental.
4.4. Características físicas
e requisitos técnicos
Estado de conservación da documentación: bo.
4.5. Instrumentos de descrición Base de datos en ATOM cun total de 1.106 rexistros.


5. Área de documentación asociada
5.1. Existencia e localización dos documentos orixinais Non se coñece a existencia de orixinais fora do arquivo.
5.2. Existencia e localización de copias Non se coñecen, agás naquela documentación derivada do proceso de tramitación con outras administracións.
5.3. Unidades de descrición relacionadas Compleméntase coa propia documentación xerada polo Servizo de Cooperación.
Arquivo Xeral da Administración de Alcalá de Henares, na sección do Ministerio de Industria.
Arquivos municipais dos concellos da provincia.
5.4. Nota de publicacións -Fariña Jamardo, X., Pereira Figueroa, M. A.: A Deputación de Pontevedra: 1836-1996 .- Pontevedra: Deputación Provincial, 1986. ISBN 84-505-3674-X


6. Área de notas
6.1. Notas


7. Área de control da descrición
7.1. Nota do arquiveiro Descrición realizada polo persoal técnico do Arquivo da Deputación Provincial de Pontevedra e colaboradores
7.2. Regras ou normas General International Standard Archival description, Second Edition, ISAD (G). Norma Galega de Descrición Arquivística (NOGADA).
7.3. Data da descripción Febreiro de 2018

Páxina Seguinte Páxina 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 16/02/2018 12:40
Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/