[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
VENRES, 4 DE DECEMBRO DE 2020
   Está en » depontevedra.es » ..... » ..... » Arquivo Deputación Provincial » Fondos e coleccións » Outros fondos » Fondos públicos » Hospicio
Páxina Principal
Arquivo Deputación Provincial
Ficha técnica
Local
Fondos e coleccións
Arquivo Deputación. (Institución)
Fondo Deputación
Outros fondos
Fondos públicos
Unión de Xornalistas de Pontevedra
Asociación da Prensa de Vigo
Xunta Provincial de
Ordenación Económico-Social
Xunta de Axuda a Municipios
Instituto Nacional de Colonización
Xunta Provincial de Electrificación
Ateneo de Pontevedra
Servizo Nacional de
Inspección e Asesoramento
das Corporacións Locais
Padroádego de Vivendas
de Funcionarios
Gota de Leite
Inclusa Provincial
Hospicio
Fondos privados
Familia Caamaño
Casa de Porto-Briallos
Colección Gaspar Massó
Familia Malvar
Familia Mosquera
Familia Domínguez-Sánchez
Familia Nores
Colección Augusto Bárcena Saracho
Marqueses de Leis
Pazo da Buzaca
Pazo Torre Quintáns
Reprografía de complemento
Dixitalización documental
Patrimonio Documental Provincial

Páxina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12
ARQUIVO DEPUTACIÓN PROVINCIAL 

Hospicio[Prema (click) para ampliar a imaxe]
Hospicio. Aulas de xordomudos
1. Área de identificación
1.1. Código de referencia ES.GA.36038.ADPO.16.
1.2. Título HOSPICIO
1.3. Datas 1829-1979
1.4. Nivel de descrición FONDO
1.5. Volume e soporte 161 unidades de instalación con 1.650 agrupacións en soporte papel na súa totalidade.


2. Área de contexto
2.1. Nome do produtor HOSPICIO
2.2. Historia institucional/
Recesión biográfica
A raíz da crise de subsistencia a que acompañou unha epidemia de cólera que asolou a provincia en 1853, a Deputación ve a necesidade de crear institucións benéficas para axudar a paliar os graves problemas que afectan a grandes colectivos de persoas. Así, no Pleno de 12 de abril de 1853 faise unha chamada ó clero e ás clases podentes para que busquen remedio ante tanta indixencia. Un grupo de mulleres, apoiadas polo xefe político, constitúen a Asociación Benéfica de Señoras, que dispón a creación da Casa Hospicio no mes de outubro. Compartían o establecemento anciáns, nenos, tullidos e dementes, que para acollelos debían de ser pobres de solemnidade e veciños da cidade de Pontevedra.
Instálase no convento de Santo Domingo compartindo local co cárcere de mulleres ata 1855. Depende economicamente da caridade pública, recibindo apoio do Goberno Civil e do Arcebispado de Santiago de Compostela. Entre os anos 1878 ata 1903 funciona administrada pola Xunta Superior da Casa Hospicio, composta polo cardeal arcebispo de Santiago, unha comisión de deputados e unha comisión do Concello de Pontevedra, coa novidade de incluírse as Fillas da Caridade, que controlan a administración e o réxime interior. Varios problemas co concello, que abandona a Xunta, por cuestións relativas á banda de música e outras, obrigan ó hospicio a abandonar o local de Santo Domingo.
Ata 1885 estaba restrinxido ós nados ou veciños da capital. A partir de 1903 pasa ó convento de xesuítas e comeza a depender economicamente da Deputación. Entre 1930 e 1949 o abandono da Xunta é absoluto. As Fillas da Caridade fan e desfán ó seu aire chegando mesmo a situacións de malos tratos. Co fin de transformar a situación toman a iniciativa o presidente da Audiencia da Xunta de Protección de Menores, e baixo a presidencia do presidente da Deputación celébrase unha Xunta do Padroado do Hospicio que incorpora a figura do administrador xeral. No ano 1953 fúndese nun só centro o Hospicio e a Inclusa para formar o Fogar Provincial, que funcionará ata 1976, data en que se crea a Cidade Infantil Príncipe Felipe.
2.3. Historia arquivística Derivada da función de beneficencia propia das deputacións e pola súa vinculación económica con ela, estes fondos estiveron sempre baixo a custodia do organismo provincial. Foi organizada e descrita, baixo a dirección de Miguel A. Pereira Figueroa, por Elena Garnelo Mariñas, María Eugenia Valenzuela Senn e Elena Aguete Landín. Para revisión e descrición detallada deste fondo en 2013 contouse coa colaboración dos bolseiros: Magali Trillo González e José Manuel Fariña Jamardo.
2.4. Forma de ingreso Transferencia


3. Área de contido e estrutura
3.1. Alcance e contido Ten grande interese para o estudio da situación social da provincia.
3.2. Valoración, selección e eliminación Non se practicou ningún expurgo. Conservación total.
3.3. Novos ingresos É un fondo pechado.
3.4. Organización Organízase en tres seccións, de acordo coas funcións desempeñadas e a tipoloxía documental, co seguinte cadro de clasificación:
1. ADMINISTRACIÓN (1864/1973)
1.1. Libros de actas (1878/1949)
1.2. Libro rexistro de entrada de correspondencia (1927/1971)
1.3. Libro rexistro de saída de correspondencia (1901/1973)
1.4. Correspondencia (1864/1973)
1.5. Expedientes de sesións (1895/1945)
1.6. Expedientes de persoal (1870/1910)
1.7. Memorias e informes (1895/1973)
1.8. Expedientes de obras (1896/1911)
1.9. Libro rexistro de partidas de defunción (1880/1917)

2. ACTIVIDADE (1829/1979)
2.1. Expedientes sanitarios (1934/1958)
2.2. Expedientes de educación (1932/1979)
2.3. Expedientes de hospicianos (1829/1971)
2.4. Libro rexistro de entrega de hospicianos (1879/1883)
2.5. Banda de música do Hospicio (1854/1930)

3. CONTABILIDADE (1834/1968)
3.1. Contabilidade do Hospicio (1834/1968)


4. Área de condicións de acceso e utilización
4.1. Condicións de acceso Este fondo ten acceso limitado por conter información confidencial polo que se require unha autorización según a lexislación vixente para poder acceder a él.
4.2. Condición de reprodución A reproducción está limitada polas condicións de consulta.
4.3. Lingua / escritura(s) dos documentos Todo o conxunto documental aparece en castelán.
4.4. Características físicas
e requisitos técnicos
Estado de conservación da documentación: Bo.
4.5. Instrumentos de descrición Base de datos en ATOM cun total de 1.650 rexistros.


5. Área de documentación asociada
5.1. Existencia e localización dos documentos orixinais O fondo ten documentación orixinal.
5.2. Existencia e localización de copias Non se coñecen.
5.3. Unidades de descrición relacionadas Pódese relacionar co fondo da Inclusa e o da Gota de Leche. Tamén coa documentación da Subsección de Beneficencia do Fondo Deputación.
5.4. Nota de publicacións Fariña Jamardo X., Pereira Figueroa, M.A.: La Diputación de Pontevedra: 1836-1986. Pontevedra: Deputación Provincial, 1986.- Páx.. 349-362ISBN:84-505-3674-X


6. Área de notas
6.1. Notas


7. Área de control da descrición
7.1. Nota do arquiveiro Descrición realizada polo persoal técnico do Arquivo da Deputación Provincial de Pontevedra e colaboradores
7.2. Regras ou normas General International Standard Archival description, Second Edition, ISAD (G). Norma Galega de Descrición Arquivística (NOGADA).
7.3. Data da descripción Febreiro de 2018

Páxina Seguinte Páxina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 16/02/2018 12:51
Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/