[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
MARTES, 7 DE XULLO DE 2020
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Servizos » Recursos humanos e formación
Páxina Principal
Servizos
Recursos humanos
e formación
Oferta de emprego
Ano 2009
Ano 2008
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Ano 2004
Ano 2003
Convocatoria de postos
de traballo
Ano 2009
Contratacións
Ano 2008
Contratacións
Ano 2007
Ano 2006
Contratacións
Ano 2005
Contratacións
Ano 2004
Ano 2002
Postos de traballo
Ano 2009
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Bolsas
Ano 2009
Ano 2008
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Ano 2004
Cursos de formación
2º semestre 2010

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte
RECURSOS HUMANOS E FORMACIÓN 

deputación de pontevedra

Plantilla de funcionarios para o ano 2005

inicio | funcionarios por categoría | funcionarios por servizo
postos laborais fixos para 2005

Relación de postos de traballo adscritos a C.I. "Príncipe Felipe"

DENOMINACIÓN DO POSTO DOT1CD2C.ESPECIF3T4P5AD6GRP7CP8
DIRECTOR DE XESTIÓN 12819.782,48SLAGATS
DIRECTOR DE CENTRO 12415.339,12NLAEATS
MÉDICO, C.I.P.F. 1244.185,60NLAEATS
PEDIATRA, C.I.P.F. 1244.185,60NLAEATS
PSICÓLOGO, C.I.P.F. 3244.185,60NLAEATS
DIRECTOR DE CENTRO 32413.117,20SLAEBTM
XEFE DE MANTENEMENTO 1246.977,64SLAEBTM
TRABALLADOR SOCIAL CIPF 4225.709,96NLAEBTM
DIPLOMADO ENFERMARÍA 2224.020,36NLAEBTM
EDUCADOR 22224.020,36NLAEBTM
PRECEPTOR 2224.020,36NLAEBTM
DIETISTA 1205.770,56NCAECTA
XEFE NEGOCIADO PERSOAL 1205.770,56NCAGCAD
TÉCNICO ESPECIALISTA EDUCACIÓN NOCTURNA 5205.095,92NCAECTA
RESPONSABLE UNIDADE CONTROL E VIXILANCIA 1175.209,67NCPODEN
XEFE DE COCIÑA 1175.052,11NCPODEN
ENCARGADO DE COMEDOR 1174.579,43NCPODEN
ENCARGADO DE DESPENSA 1174.579,43NCPODEN
ENCARGADO DE INTENDENCIA INTERNA 1174.579,43NCPODEN
ENCARGADO DE LAVANDARÍA e ROUPEIRO 1174.579,43NCPODEN
RESPONSABLE DE ALMACÉN 1174.579,43NCPODEN
RESPONSABLE DE MANTENEMENTO 1174.579,43NCPODEN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 6164.948,80NCAGDAU
AUXILIAR EDUCATIVO 41164.315,92NCPODOF
TELEFONISTA 2164.315,92NCPODOF
AUXILIAR EDUCATIVO NOCTURNO 13164.274,16NCPODOF
OFICIAL LAVANDARÍA 3164.204,56NCPODOF
OFICIAL MANTENEMENTO CIPF 1164.204,55NCPODOF
ALBAÑIL 2164.047,00NCPODOF
CARPINTEIRO 2164.047,00NCPODOF
COCIÑEIRO 6164.047,00NCPODOF
ELECTRICISTA 2164.047,00NCPODOF
FONTANEIRO CALEFACTOR1164.047,00NCPODOF
XARDIÑEIRO 3164.047,00NCPODOF
OFICIAL DE COSTURA 6163.994,68NCPODOF
CONDUCTOR 4163.731,88NCPODOF
OFICIAL DE COSTURA E ROUPEIRO 5163.731,88NCPODOF
OFICIAL DE CAFETERIA 2163.574,32NCPODOF
AUXILIAR DE CLÍNICA 2163.259,20NCPODOF
OFICIAL DE ALMACÉN 1163.259,20NCPODOF
RESPONSABLE DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS 1163.259,20NCPODOF
XARDIÑEIRO 1143.890,39NCPOEAY
AXUDANTE CONTROL E VIXILANCIA 9143.732,83NCPOEAY
AXUDANTE DE COCIÑA 8143.732,83NCPOEAY
AXUDANTE DE COMEDOR 11143.732,83NCPOEAY
ORDENANZA CIDADE INFANTIL 1143.102,59NCAGESU
OPERARIO SERVIZOS VARIOS CIPF 1133.890,64NCPOEOP
OPERARIO SERVIZOS VARIOS CIPF 5133.890,64NCPOEOP
TOTAL PRAZAS NO SERVIZO..................... 195


 1. Dotación: Nº de postos existentes
 2. Nivel de Complemento de destino
 3. Importe anual do Complemento Específico
 4. Tipo de posto de traballo
  • E: Emprego
  • N: Normal
  • S: Singularizado
 5. Forma de provisión do posto de traballo
  • C: Concurso
  • L: Libre designación

  As convocatorias por concurso ou libre designación, efectuaranse con carácter interno, salvo que en cada unha delas a Corporación acorde abrilas a outro colectivo de funcionarios (entenderase en todo caso como aberta a convocatoria a aqueles postos que figuren cun asterisco).
 6. Administración
  • AG: Admón. Xeral
  • AE: Admón. Especial
  • PO: Persoal de oficios
  • CE: Cometidos Especiais
  • HN: Habilitación Nacional
 7. Grupo retributivo
 8. Categoría Profesional
  • SC: Secretarios
  • IT: Interventores e Tesoureiros
  • TS: Técnico Superior
  • TM: Técnico Medio
  • TA: Técnico Auxiliar
  • AD: Administrativo
  • AU: Auxiliar
  • MA: Mestre
  • EN: Encargado,
  • OF: Oficial
  • AY: Axudante
  • OP: Operario
  • SU: Subalterno
  • PP: Policía Provincial
  • US: Universitario Superior
  • UM: Universitario Medio
  • BC: Bacheler
  • EB: Educación Básica

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 24/01/2005 13:33
Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/